Najveći alergeni

Da bi neka biljna vrsta bila alergena, treba da zadovolji tri osnovna preduslova:

1. prilagođenost na oprašivanje vetrom

2. polen mora posedovati alergena svojstva

3. proizvodnja ogromne količine polena.

 

NAJVEĆI ALERGENI U PRIRODI ( broj polenovih zrna na jednom cvetu biljke):

 

1-breza2-leska

3-bukva4-hrast

5-trave6-lipa

7-jela8-bokvica

9-kiselica10-topola

 

     

 

 

 

 

 

LinkedInShare