Terapijske opcije

Homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi

Homeopatija je izvorno evropski metod lečenja koji se u većini zemalja Evropske Unije  primenjuje više od 150 godina. Ona je, odnedavno, i kod nas dobila zakonsku osnovu za primenu, što navodi na potrebu da lekari usvoje osnovna znanja o toj medicinskoj disciplini kako bi je mogli terapijski preporučiti ili, ukoliko se njome profesionalno bave, primeniti [...]

LinkedInShare
Opširnije