Testiranje

Za postavljanje dijagnoze alergijske kijavice ili alergijske astme, neophodno je dobro uzeti anamnezu (razgovor sa pacijentom) o vrsti tegoba, vremenu javljanja i dužini trajanja tegoba, kao i činiocima koji ih pogoršavaju, ali i o eventualnom postojanju sličnih tegoba u porodici.

Osnovna dijagnostička procedura koja se izvodi in vivo je PRICK kožni test. Izvodi se na podlaktici ili na leđima ubodom lancete kroz kap vodenog rastvora alergena (specijalno pripremljeni ekstrakti različitih alergena).  Nakon 20 minuta kod alergičnih osoba će se na mestu uboda javiti se plik sa okolnim crvenilom, čiji prečnik izražen u milimetrima odražava intenzitet kožne alergijske reakcije. Fiziološki rastvor koristi se kao negativna, a histamin kao pozitivna kontrola.

Dopunski dijagnostički laboratorijski testovi in vitro su: broj eozinofila u krvi; broj eozinofila u brisu nosa; koncentracija ukupnog IgE; koncentracija specifičnog IgE.

Za postavljanje definitivne dijagnoze, kod alergijske kijavice neophodan je pregled ORL specijaliste i rinoprovokacioni test, a kod astme pregled pulmologa i ispitivanje disajne funkcije metodom spirometrije sa specifičnim testom.RHIN_Prof_A10089805

Izvor: Priručnik za alergene biljke, autori: Marko Lj. Nestorović, Miroslav Jovanović, Gorana Šovljanski, Ljiljana Bajić Bibić i Jadranka Jokić

LinkedInShare