Homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi

Homeopatija je izvorno evropski metod lečenja koji se u većini zemalja Evropske Unije  primenjuje više od 150 godina. Ona je, odnedavno, i kod nas dobila zakonsku osnovu za primenu, što navodi na potrebu da lekari usvoje osnovna znanja o toj medicinskoj disciplini kako bi je mogli terapijski preporučiti ili, ukoliko se njome profesionalno bave, primeniti u odabranim slučajevima. Njena primena je bezbedna i delotvorna ukoliko je u skladu sa opšte prihvaćenim principima i zakonitostima i ukoliko indikaciju za lečenje homeopatijom postavlja dovoljno stručna osoba.
Homeopatija je komplementarna medicinska grana čiji je osnovni princip lečenja sadržan u rečenici “Similia similibus cuentur” (“Neka se slično leči sličnim”). Praktično, to znači da će ista supstanca koja kod zdravog pojedinca izaziva simptome bolesti, kod bolesnika lečiti bolest sa takvim istim simptomima. Reč homeopatija potiče od grčkih reči “homoeos” što znači sličan i “pathos” što znači patnja.

Drugi značajan princip homeopatije obuhvaćen je u rečenici “Homeopatija je medicinska disciplina koja se zasniva na holističkom pristupu pacijentu”. Ovo podrazumeva da se kod pacijenta prilikom pregleda i određivanja terapije podjednako uvažavaju mentalne, emocionalne i fizičke osobine, tj. poštuje se celovitost pacijenta, uz uvažavanje i svih ostalih medicinski relevantnih procedura i nalaza.

Svetska zdravstvena organizacija homeopatiju  je priznala za komplementarnu terapijsku disciplinu, a  Evropska Unija je 1997. godine posebnim parlamentarnim aktom definisala pojam homeopatskog leka i odredila propise o standardizaciji proizvodnje homeopatskih lekova i načinu njihovog prepisivanja. U Evropi, Americi, Aziji i Autraliji postoji značajna homeopatska praksa i proizvodnja lekova, u velikom broju zemalja homeopatija je zakonski izjednačena sa konvencionalnom medicinom.

 

 

Homeopatski lekovi su napravljeni isključivo od prirodnih sastojaka, najčešće biljaka i minerala. To je jedan od razloga koji čini homeopatiju izuzetno bezbednim načinom lečenja, kako za odrasle, tako i za osetljive kategorije kao što su bebe, deca i stare osobe.

Svi homeopatski lekovi deluju specifičnim mehanizmima na poboljšanje otpornosti organizma, jačanje ćelija imunog sistema, tako da se njihovom primenom smanjuju šanse za razvoj novih alergijskih reakcija.

Primenom homeopatskih lekova zaboravićete na kapi za nos, tabletice i pumpice, jer adekvatan homeopatski lek deluje na sve simptome oboljenja, tako da ne morate kioristiti više lekova u isto vreme.

Homeopatski lekovi se najčešće nalaze u obliku tableta koje se lagano otapaju u ustima ili u obliku kapi za oralnu primenu. Jednostavna upotreba je još jedna od prednosti ovakvog vida lečenja.

Bitna stvar je da po homeopatski lek ne morate ići samo kod lekara homeopate. U apotekama širom Srbije dostupni su  nemački kombinovani homeopatski lekovi za polenske alergije. Mogu  se kupiti bez recepta, dovoljno je da ih zatražite od svog farmaceuta.

 

Izvor: Priručnik za alergene biljke, autori: Marko Lj. Nestorović, Miroslav Jovanović, Gorana Šovljanski, Ljiljana Bajić Bibić i Jadranka Jokić

LinkedInShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>