Kod koga se javlja?

Kod koga se javlja?

Presudnu ulogu u nastanku osetljivosti na polene ima genetska predispozicija (35-70%). Mutacije na više genskih lokusa na hromozomima 5,6,7,11,12,14,16 i 33 uslovljavaju atopiju, odnosno skretanje Th limfocita od nealergijskog fenotipa I ka alergijskom fenotipu II, uz povećanu produkciju antitela klase IgE, što dovodi do senzibilizacije organizma na određene antigene, među njima i polene.

Od spoljašnjih faktora značajno utiču izloženost osobe alergenima, aerozagađenju, infekcijama (posebno virusnim), kao i način ishrane (manjak vitamina C, manjak magnezijuma, veći unos soli, brza hrana sa aditivima i nezasićenim masnim kiselinama).

Zagađivači vazduha, pored štetnog uticaja na disajne puteve, deluju i na same alergene. Polen koji je izložen uticaju aerozagađivača pokazuje morfološke promene i bržu degradaciju sa otpuštanjem alergena, što može da utiče na izmene u alergogenosti polena i posredno na porast učestalosti alergijskih oboljenja.

 

Izvor: Priručnik za alergene biljke, autori: Marko Lj. Nestorović, Miroslav Jovanović, Gorana Šovljanski, Ljiljana Bajić Bibić i Jadranka Jokić

LinkedInShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>